Cirkularna ekonomija - jačamo privredu, čuvamo resurse

Donošenjem Mape puta ka cirkularnoj ekonomiji i Strategije cirkularne tranzicije, potvrđen je odgovoran pristup kreiranju dokumenata važnih za ekološku i ekonomsku budućnost zemlje

Podsticanje i stimulisanje ekonomskog i društvenog razvoja koje prati očuvanje životne sredine, imperativ su unutar Evropske unije još od 2015. godine, kada su uvedene znatne novine u legislativni okvir. Potvrda opredijeljenosti za istrajavanje na tom putu jeste i alociranje priličnog iznosa sredstava kroz različite fondove kako bi se modernizovala privreda i osnažile njena stabilnost i konkurentnost.

Model koji vodi ka tom cilju jeste cirkularna ekonomija, koja predstavlja opozit linearnom modelu, koji je obilježen nedomaćinskom eksploatacijom prirodnih resursa, što dodatno nije pratila dovoljno razvijena svijest o adekvatnom upravljanju otpadom. Cirkularna ekonomija podrazumijeva promjenu poslovnih modela kojima se produžava životni vijek proizvoda kroz popravku, prepravku i reciklažu. Ovo za sobom povlači promjenu načina razmišljanja, pa time i navika kako proizvođača tako i potrošača.

Uzimajući sve ovo u obzir, uključujući i saznanje da je to proces koji iziskuje vrijeme, Privredna komora Crne Gore pristupila je izradi Mape puta Crne Gore ka cirkula­rnoj ekonomiji, koja je objavljena aprila 2022. godine. Na ovom dokumentu intenzivno smo radili u vrijeme COVID-19 pande­mije, koja je pokazala važnost očuvanja prirodnih resursa. Podršku u tome dobili smo od UNDP-a, a kreiranje
samog dokumenta vođeno je od strane inostranih ekspe­rata koji su učestvovali u stvaranju ove vrste dokumenta u više zemalja. Na ovaj korak Komora se odlučila kao institucija koja odgovorno promišlja o ekonomskoj budućnosti Crne Gore, snaženju konkurentnosti domaće privrede i njenog pozicioniranja u regionalnim, evropskim i globalnim lancima vrijednosti i snabdijevanja.

Kao asocijaciji pod čijim je krovom okupljena cjelokupna privreda, smatramo da nam pripada i iniciranje i donošenje ove vrste dokumenta. Tokom njegove izrade uključili smo predstavnike svih prepoznatih aktera od kojih zavisi proces transformacije naše ekonomije ka cirkula­rnoj i koji mogu dati znatan doprinos tome. Zadovo­ljstvo mi je da je stvaranje i oblikovanje Mape puta bio inkluzivan proces, što je, sigurna sam, doprinijelo njegovom kvalitetu. Potvrda tome jeste i opredjeljenje Vlade da na toj bazi i izradi Strategiju cirkularne tranzicije, u čijem je kreiranju Komora takođe učestvovala.

Donošenjem Mape puta i Strategije potvrđen je odgovoran pristup kreiranju dokumenata važnih za ekološku i eko­nomsku budućnost zemlje. Istina je da ima prostora da se saradnja unaprijedi, kako između sektora tako i različitih aktera u ukupnom sistemu, u namjeri da stvorimo funkcio­nalan sistem, koristeći nesumnjivo respektabilno znanje kojim raspolažemo, a što bi učinilo da se ideje kanališu na pravi način. Brojne naše članice prepoznale su prilike u cirkularnom pri­stupu, zbog čega se Komora opredijelila da pokrene HUB cirkularne ekonomije. HUB će biti otvorena informativna platforma za širenje podataka, naučenih lekcija, najboljih praksi i prikupljenih ključnih indikatora kroz međusekto­rsku saradnju i međuresorni dijalog, istovremeno pružajući priliku za povezivanje svih zainteresovanih strana, kao i povezivanje sa centrima iz drugih zemalja kako bi se omogućila razmjena dobrih praksi i znanja.

Pozivamo sva privredna društva i pojedince da budu dio naše cirkularne priče.

(Visited 27 times, 1 visits today)