Biznis konsalting okrenut budućnosti

Tim kompanije E3 Consulting čine stručnjaci u oblastima inženjeringa, životne sredine i projektnog menadžmenta, kao i brojni saradnici sa kojima firma sarađuje dugi niz godina

Kompanija E3 Consulting osnovana je 2008. godine i predstavlja vodeću kompaniju na tržištu Crne Gore koja je specijalizovana za usluge biznis konsaltinga i za tehničku podršku na projektima u oblastima energetike, životne sredine i zelene ekonomije. Kompanija pruža usluge na tržištu Crne Gore, kao i na tržištu zemalja Zapadnog Balkana. Od 2019. godine E3 Consulting uspješno realizuje projekte u oblasti upravljanja vodama (vodosnabdijevanje i otpadne vode),  pružajući usluge projektovanja i konsaltinga.

U toku svog petnaestogodišnjeg rada, kompanija E3 Consulting učestvovala je u ključnim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori, koji se odnose na izgradnju putne infrastrukture, željezničke infrastrukture, energetike (solarne elektrane, vjetroparkovi, dalekovodi), ostvarujući saradnju sa brojnim domaćim i stranim investitorima, projektantskim i građevinskim kompanijama, globalnim konsultantskim kućama, kao i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, KfW Banka, Evropska investiciona banka, Program Ujedinjenih nacija za razvoj…).

U oblasti životne sredine E3 Consulting daje podršku klijentima kroz izradu projektne dokumentacije u oblasti životne sredine (studije, analize, elaborati procjene uticaja na životnu sredinu i društvo), kroz istraživanja biodiverziteta za potrebe energetskih i infrastrukturnih projekata, kao i studijama u oblasti upravljanja otpadom. Stručni tim specijalista životne sredine pruža usluge monitoringa životne sredine u toku izvođenja radova i u postkonstrukcionoj fazi na energetskim i infrastrukturnim projektima. Na taj način kroz izradu projektne dokumentacije i inženjering, kao i monitoringom životne sredine, E3 Consulting učestvuje u procesu realizacije energetskih i infrastrukturnih projekata od njihovog početka, pa sve do finalizacije, ujedno podižući svijest o značaju zaštite životne sredine na takvim projektima.

U sklopu svojih aktivnosti tim kompanije E3 Consulting realizuje brojna istraživanja i brojne socio-ekonomske analize u oblasti zelene ekonomije, ali pruža i usluge iz domena procjene društvenih odnosa i upravljanja njima, obezbjeđujući studije koje se tiču kulturne baštine, eksproprijacije i raseljavanja, u skladu sa principima međunarodnih finansijskih institucija. Oblast ekonomskih istraživanja prati izrada brojnih studija izvodljivosti vezanih za infrastrukturne projekte, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za obnovljive izvore energije i upravljanje vodama.

Među ključnim projektima koji su realizovani posljednjih godina izdvajaju se: izgradnja dalekovoda 400 kV Lastva – Čevo; izgradnja vjetroparka Možura; vjetropark Gvozd; izgradnja auto-puta Bar – Boljare; rekonstrukcije puteva Podgorica – Danilovgrad, Tivat – Jaz, Pljevlja – Mihailovica; rekonstrukcija željeznice Vrbnica – Bar; izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorica; studija izvodljivosti za pretvaranje biogasa u energiju na regionalnoj sanitarnoj deponiji Možura; studija biodiverziteta – solarna elektrana Prediš, studija biodiverziteta – vjetropark Bijela..

E3 Consulting čine stručni tim u oblastima inženjeringa, životne sredine i projektnog menadžmenta, kao i brojni stručni saradnici sa kojima E3 Consulting ostvaruje dugogodišnju saradnju. Poslovna filozofija firme zasnovana je na obezbjeđenju kvaliteta usluga i zadovoljstvu klijenata.

(Visited 28 times, 3 visits today)