Najbolja trgovina za porodične trpeze

CKB kao dugogodišnji partner odigrao je ključnu ulogu u ostvarivanju planova i vizija kompanije

Osnovna djelatnost kompanije Šahović jeste trgovina mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama. Zasnovana na tradiciji i porodičnim vrijednostima, firma je počela sa radom 1992. godine. Prvi maloprodajni objekat otvoren je u skromnoj porodičnoj kući. Kompanija je ubrzo zavrijedila povjerenje kupaca i postala prvi izbor prilikom kupovine mesnih proizvoda.

Kako se širilo tržište, ukazala se potreba za proširenjem proizvodnih kapaciteta. Stoga je 1995. godine otvorena manja klanica, a deset godina kasnije, sa porastom obima poslovanja, sagrađena je i puštena u rad savremeno opre­mljena veća klanica, koja i danas posluje u skladu sa svim evropskim standardima i sertifikatima.

Kompanija 2012. godine prelazi u novoizgrađeni poslovni objekat na Starom aerodromu (maloprodaja 1), koji pre­dstavlja novi trend u razvoju kompanije. Iste godine u aprilu mjesecu otvoren je objekat Velplan (veleprodaja 2) u Ulici bratstva i jedinstva 39.

Realizacija IPARD projekta i podrška Evropske unije pre­dstavljali su ključnu prekretnicu za kompaniju, omogućivši joj izgradnju savremene klanice za preradu mesa, koja zadovo­ljava sve evropske standarde (izgrađena je 2023. godine). Kompanija je posvećena unapređenju energetske efikasnosti, kroz implementaciju najnovije tehnologije, bazirane na obnovljivim izvorima energije – kao što su solarnih panela.

Ključnu ulogu u ostvarivanju planova i vizija kompanije odigrao je dugogodišnji partner CKB. Banka je uvijek imala povjerenja u kompaniju i njene planove, pružajući joj neophodnu podršku za razvoj.

(Visited 5 times, 1 visits today)