Decenija visokog kvaliteta farmaceutskih usluga

Pharmalife je uvoznik i distributer nekoliko svjetskih brendova, a jedan od njih je poznati svjetski brend dermokozmetike Dermedic, koji je našao mjesto u skoro svim apotekama širom Crne Gore

Zdravstvena ustanova Pharmalife osnovana je 2012. godine kao rezultat želje osnivača da učešćem u programima unapređenja javnog zdravlja aktivno utiče na podizanje opšteg nivoa usluga u oblasti zdravstvene zaštite. Pharmalife je porodična kompanija koju je osnovala mr ph Mehrixhana Dervishi Llazorja. Prepoznatljivost i visok sta­ndard apoteka koje posluju pod brendom Pharmalife rezu­ltat su opredjeljenja osnivača da svojim znanjem i iskustvom pruži najbolju farmaceutsku zdravstvenu zaštitu u svom rodnom gradu – Ulcinju.

Poučena iskustvom i potrebama tržišta, kompanija Pharmalife otvorila je 2013. još dvije apoteke i tako prerasla u uspješan lanac koji danas broji osam apoteka na teritoriji Ulcinja, Bara i Podgorice. U toku 2023. godine kompanija bi trebalo da otvori još dvije apoteke, čime će Pharmalife postati jedan od najvažnijih lanaca apoteka u Crnoj Gori. 

Farmaceuti u kompaniji Pharmalife prate savremena stručna i naučna dostignuća u oblasti farmakoterapije, što im omogućava pružanje kvalitetnih informacija o ljekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, davanje savjeta za njihovu pravilnu upotrebu, kao i sprovođenje preve­ntivnih mjera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. Kontinuirana edukacija kadra omogućava podizanje i održavanje kvaliteta zdravstvenih usluga i ujednačenog standarda kvaliteta u svim apotekama u lancu. 

Izvršni direktor kompanije Ilir Llazorja sa svojim timom vodi razvojne projekte kompanije, radi na unapređenju kvaliteta i prati trendove u farmaciji. U relativno kratkom roku kompanija Pharmalife postala je jedno od uspješnih preduzeća u sektoru zdravstva i farmacije u Crnoj Gori. Danas je Pharmalife uvoznik i distributer nekoliko svjetskih brendova, a jedan od njih je poznati svjetski brend dermokozmetike Dermedic, koji je našao mjesto u skoro svim apotekama širom Crne Gore.

Dermedic je brend čija je pokretačka snaga stručnost njegovih dermatologa. Formule proizvoda razvijene su korišćenjem svjetskih inovacija i najnovijih trendova u derma­tologiji. Brend Dermedic je na međunarodnim kongre­sima, dermatološkim simpozijumima i sajmovima kozmetike zadobio povjerenje zahtjevnog tržišta i postao najpože­ljnija kozmetika za njegu osjetljive kože. Dermokozmetika Derme­dic ima odobrenje i preporuku najboljih dermatologa u Evropi. Kompanija Pharmalife bavi se i zdravstvenim turizmom u saradnji sa Bolnicom LIV iz Turske, u kojoj se uspješno liječe pacijenti iz Crne Gore na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, a koja učestvuje u projektu usavršavanja crnogorskog medicinskog kadra u domenu spinalne hirurgije.  

Na desetu godinu  od osnivanja kompanije nastao je i projekat onlajn apoteke – eApoteka.ME, koji je realizovan zahva­ljujući IT i marketing timu same kompanije Pharmalife. Na sajtu kompanije moguće je kupovati sve proizvode iz njenog asortimana, osim generičkih ljekova. Razvojem informatičke tehnologije, veb-stranica eApoteka.ME postala je najveća onlajn apoteka u Crnoj Gori.

(Visited 24 times, 1 visits today)