Tržišni lider u komunikacijama koji diktira trendove

Pozicija koju MTEL ima na tržištu rezultat je stalnog i predanog rada, inovativnosti, konstantnog osluškivanja želja i potreba korisnika. Cilj kompanije, a ujedno i njena motivacija, jesu u svakom trenu zadovoljni korisnici

Kompanija MTEL dugogodišnji je lider na tržištu telekomunikacija. Razvojem digitalnih servisa, uz konstantnu komunikaciju sa korisnicima, gradi bolju budućnost za sve građane Crne Gore.

Prošla godina za MTEL bila je rekordna – ne samo po broju korisnika usluga kompanije već i po rastu prihoda i profita. Biti prvi na tržištu i među klijentima – velika je privilegija i priznanje, ali i velika odgovornost. 
Pozicija koju MTEL ima na tržištu rezultat je stalnog i predanog rada, inovativnosti, konstantnog osluškivanja želja i potreba korisnika. Cilj kompanije, a ujedno i njena motiva­cija, jesu u svakom trenu zadovoljni korisnici.

Broj korisnika usluga kompanije, koji iz dana u dan raste, pokazuje da je povjerenje građana u kompaniju sve veće. Kompanija MTEL ostvarila je tokom 2023. godine rekordan rast prihoda i profita. Prošle godine kompanija je prihodovala oko 111,5 miliona eura, što je povećanje od 36 odsto u odnosu na 2022. godinu, kada su prihodi iznosili 81,62 miliona eura. Prihod od prodaje, koji prema ostvarenim rezultatima iznosi 79,1 milion eura, pokazuje da MTEL ostaje neprikosnoveni lider na tržištu telekomunikacija. Kompanija je u 2023. godini ostvarila 28,47 miliona eura čiste dobiti, što je skoro šest puta više u odnosu na 2022. godinu, kada je profit iznosio 5,75 miliona.

Ostvareni rezultati obavezuju kompaniju MTEL da nastavi da diktira trendove. Za kompaniju će 2024. biti godina najvećih ulaganja u mrežu. Ključnu prekretnicu u razvoju Crne Gore predstavlja 5G mreža, a njena implementacija omogućiće najbolji servis građanima i biznis sektoru, postavljajući temelj za budućnost digitalne komunikacije. Široka dostu­pnost 5G mreže trenutno je u fokusu kompanije MTEL, a to podrazumijeva konstantna ulaganja u infrastrukturu radi veće pokrivenosti signalom. Ključne prednosti 5G mreže jesu brz prenos podataka, niska latencija i veći kapaciteti mreže, što korisnicima pruža bolje iskustvo. Tehnologija 5G predstavlja i revoluciju u različitim sektorima, uključujući, između ostalog –  pametne gradove, virtualnu stva­rnost (VR) i proširenu stvarnost (AR), zdravstvo, industriju, transport. Mreža unapređuje produktivnost i efikasnost poslovanja, pružajući novu infrastrukturnu osnovu za razvoj novih poslovnih modela i usluga. Za firme 5G omogućava brže i pouzdanije povezivanje, napredniju obradu podataka, kao i razvoj novih proizvoda i usluga, prilagođenih digitalnom dobu. Ulaganje u 5G tehnologiju ključno je za ostvarivanje konkurentske prednosti i za održivi rast u eri digitalne transformacije.

Komanija MTEL ima razvijenu mrežu optičkih kablova, kojom je pokriveno preko 90 odsto  domaćinstava na cijeloj teritoriji države, što Crnu Goru svrstava u red zemalja sa najrazvijenijom infrastrukturom u Evropi i svijetu.

Da korisnici telekomunikacionih usluga vjeruju kompaniji MTEL, pokazuje i self care aplikacija Moj m:tel, koja je u rekordnom roku dobila oko 200 hiljada korisnika.  Apli­kacija omogućava građanima da plaćaju račune, ali i da aktiviraju brojne servise – SiguranNet, HBO, MOVE, Arena Cloud…  MOVE platforma omogućava korisnicima da prate medijski sadržaj na preko 250 kanala, da premotavaju sadržaj unazad do sedam dana, ali i da ga prate gdje god se nalazili. Servis SiguranNet omogućava korisnicima da brzo i, što je najvažnije, potpuno bezbjedno pristupaju online svijetu. Vrijeme digitalizacije donosi potpuno nove izazove, a kompa­nija MTEL u svakom trenutku spremna je da im odgovori.

Kao najmlađi operator, koji je ušao na crnogorsko tržište 2007. godine, MTEL je napravio revoluciju i danas se nalazi na poziciji lidera, kako po broju mobilnih tako i po broju kablovskih korisnika. 
MTEL kompanija je dio Telekom Srbija grupe, vodećeg operatora na tržištu Balkana, koji se ubrzano širi i u zemlja­­ma Evropske unije.

Još 2017. godine kompanija MTEL investirala je u otvaranje Digitalne fabrike i time je postala prvi i jedini operator na Balkanu koji je investirao u HUB. Fabrika je počela kao centar za razvoj tehnološkog preduzetništva, a danas je mjesto okupljanja i mjesto za kreiranje aplikacija. Prvi su pokrenuli program startap akademija – edukativni program kojim su polaznici obučavani kako da ideju pretoče u apli­kaciju čiji je cilj olakšavanje svakodnevnih obaveza, prije svega građana Crne Gore. Kroz akademije, koje su bile besplatne, obučeno je preko 400 preduzetnika, a neki od njih ostvarali su veliki uspjeh na evropskoj startup sceni. Digitalna fabrika je i jedini besplatni coworking space na Balkanu, zato što kompanija MTEL ima viziju i zato što želi da se kroz prostorije fabrike kreatori startupa umrežavaju, da osmišljavaju proizvode i da se time ispisuju nove preduzetničke i tehnološke stranice u istoriji Crne Gore. 

(Visited 7 times, 1 visits today)