KRITERIJUMI

TBM Kriterijumi
TOP Business Montenegro analizira sva privredna društva registrovana u Crnoj Gori (KD, OD, DOO i AD), osim onih koja posluju na polju finansija i vrši selekciju onih koja ispunjavaju sljedeće kriterijume:
 • posluju najmanje 3 godine, osim za listu novosnovanih preduzeća
 • imaju najmanje 3 zaposlena (osim pregleda po djelatnostima)
 • minimalni iznos kapitala: EUR 100.000, osim:
     - za mikro preduzeća najmanje: EUR 50.000,
     - u pregledima po djelatnostima: EUR 10.000
 • predala su ispravan finansijski izvještaj za prethodnu godinu
 • imaju BIC scoring ocjenu A ili B za prethodnu godinu
 • posluju sa dobitkom, a eventualni gubitak u poslednjoj godini nije veći od 5% kapitala
 • nijesu bila na listama blokiranih u posljednjih 12 mjeseci, sa blokadom u trajanju duže od jednog dana
 • nijesu bila na crnim listama Uprave prihoda i carina CG u posljednjih 12 mjeseci ili uredno realizuju ugovoreni reprogram
 • ostvaruju poslovne ciljeve u kontinuitetu, u skladu sa poslovnom logikom djelatnosti koju obavljaju, bez uticaja jednokratnih, nestandardnih poslovnih transakcija
 • agencije registrovane za iznajmljivanje zaposlenih nijesu uključene u listu najvećih poslodavaca
 • nijesu registrovani za djelatnosti:
     - 2540 - Proizvodnja oružja i municije,
     - 9200 - Kocka i klađenje, niti su indirektno povezani sa subjektima iz ove djelatnosti.
TBM Kriterijumi
(Visited 522 times, 1 visits today)