TBM ŽIG

Sve kompanije koje su selektovane u biznis časopisu TOP Business Montenegro mogu dobiti pravo korišćenja TBM Žiga što je i način da jasno i nedvosmisleno poručite zaposlenima, klijentimaposlovnim partnerima i društvenoj zajednici da pripadate prestižnom krugu najuspješnijih kompanija u Crnoj Gori. Kontaktirajte nas za više informacija.

Da li je Vaša kompanija selektovana u biznis časopisu TOP BUSINESS MONTENEGRO?

(Visited 845 times, 1 visits today)