Distribucija i logistika koja spaja Crnu Goru

Kompanija je stalno u potrazi za mladim i ambicioznim ljudima, kojima nudi kreativan posao, timski rad, dobre međuljudske odnose, poslovne izazove i šanse za lično unapređenje

Kompanija Klikovac d. o. o. osnovana je 19. januara 1993. godine u Podgorici i od tada uspješno posluje na tržištu Crne Gore. Osnovnu djelatnost kompanije čine uvoz i distribucija robe široke potrošnje, kroz sve kanale prodaje i sve tipove prodajnih objekata.

Zahvaljujući predanom i profesionalnom radu, kompanija Klikovac vodeća je firma za distribuciju i logistiku u Crnoj Gori. Postavljajući standarde i mjerila kvaliteta u svim segmentima poslovanja, prvi je izbor svojim poslovnim partnerima.

Kompanija posjeduje logističko-distributivni centar od 7.150 m2, kapaciteta 16.150 paletnih mjesta, od kojih je 700 sa režimom hlađenja i 150 sa režimom dubokog zamrzavanja. Vozni park čine vozila različite nosivosti i posebnih karakteristika, u potpu­nosti prilagođenih proizvodima koji se transportuju. Dobro organizovana logistika i moderno opremljena vozila omogućavaju brzu i tačnu isporuku – najkasnije 24 sata od trenutka porudžbine, dok savremeni sistem praćenja, organizacije i ko­­ntrole logistike omogućava da taj cilj bude efikasno ispunjen.

Kompanija Klikovac je distributer visokokvalitetnih proizvoda, čije robne marke zauzimaju važnu poziciju na crnogorskom tržištu. Firma ima više od 2000 partnera i 32 principala čije proizvode zastupa, predstavlja i distribuira na domaćem tržištu. Broj pri­ncipala je u konstantnom rastu, između ostalog i zbog toga što su postojeći principali veoma zadovoljni pruženim uslugama.

Kompanija Klikovac u mogućnosti je da klijentima ponudi efikasna rješenja za unapređenje tržišne pozicije postojećih proizvoda, ali i prilikom lansiranja novih proizvoda.

Menadžment kompanije, kojim rukovodi izvršni direktor Miloš Klikovac, pažljivo prati i kontroliše dinamiku procesa unutar kompanije u cilju postizanja što boljih rezultata i visoko posta­vljenih ciljeva. Kompanija je stalno u potrazi za mladim i ambicioznim ljudima, kojima nudi kreativan posao, timski rad, dobre međuljudske odnose, poslovne izazove, šanse za lično unpređenje, ali i priznanja za postignute ciljeve kompa­nije. Stalno se radi na unapređenju znanja i na edukaciji zaposlenih.

U kompaniji Klikovac vjeruju u održivi razvoj i društvenu odgo­vornost. Za 30 godina postojanja kompanija se izdvojila od konkurencije po ekološkoj odgovornosti i donacijama onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. U firmi nastoje da principe društvene odgovornosti kojima se vode u poslovanju šire na sve zaposlene i partnere, kako bi zajedničkim snagama uticali na prosperitet zajednice i svih njenih članova.

Žele da postavljene ciljeve u svakoj narednoj godini ostvaruju  i nadmašuju kao što su to činili i do sada, na zadovoljstvo svih svojih partnera i kupaca. Vjeruju i da je samo najbolje dovoljno dobro za njihove kupce i dobavljače.

(Visited 51 times, 1 visits today)