Tri decenije uspješnog rada

Novi standardi i nove tehnologije koje Martex primjenjuje u proizvodnji suvomesnatih proizvoda u saglasju su sa tadicionalnim načinom obrade i sušenja mesa, što doprinosi njihovoj prepoznatljivosti, kako po jedinstvenim ukusima tako i prema kvalitetu

Suvomesnati proizvodi kompanije Martex d. o. o. Cetinje čuvaju crnogorsku tradiciju obrade i sušenja mesa, koja se vjeko­vima prenosi sa koljena na koljeno, i kao takvi postali su neizo­stavni delikatesi na trpezama u Crnoj Gori, ali i trpezama van crnogorskih granica.

Od dana osnivanja  – 12. jula 1992. godine, osnivač kompanije Marko Martinović posvećeno je radio i postigao je to da Martex od malog porodičnog preduzeća postane jedan od najvećih privatnih proizvođača suvomesnatih proi­zvoda u Crnoj Gori. Od 2014. godine njegovu posvećenost i jasnu viziju razvoja preduzeća naslijedio je njegov sin Dragan, a Martex je na­stavio da bude „prvi na trpezi”.

Novi standardi i nove tehnologije koje Martex primjenjuje u proizvodnji suvomesnatih proizvoda u saglasju su sa tadicionalnim načinom obrade i sušenja mesa, što doprinosi njihovoj prepoznatljivosti, kako po jedinstvenim ukusima tako i prema kvalitetu. U kompaniji s ponosom ističu da se proizvodni pogoni preduzeća nalaze podno Lovćena, gdje se spajaju kontinentalna i medite­ranska klima, što proizvodima firme Martex daje specifičan ukus i aromu koji se pamte. Sušenje na svježem vazduhu, sa povremenim dimljenjem isključivo na bukovom drvetu, za rezultat ima proizvod sa minimalnim sadržajem čestica dima, o čemu svjedoče mnogobrojne analize. Time se sa lakoćom zadržavaju osnov i suština tradicionalnog proizvoda, uprkos konstantnom unapređivanju i osavremenjavanju proizvodnog procesa.
Iza kompanije Martex je 30 uspješnih godina poslovanja, u kojima je ostvarila velike poslovne rezultate, zahvaljujući posvećenom radu uprave i svakog zaposlenog. Posebno su ponosni na to što su uspjeli da sačuvaju zaostavštinu osnivača kompanije Marka Martinovića, te što su uspjeli da je prošire i da unaprijede sistem proizvodnje.

Od 2003. godine u Beogradu posluje sestrinska firma Martex MDM d. o. o. kako bi se na teritoriji Srbije di­stribuirali suvomesnati proizvodi Martexa. Krajem 2005. godine implementiran je HACCP sistem kvaliteta i kontrole. Osim toga, u kompaniji se posluje po sistemu Food Safety, uz stalno tehnološko unapređivanje i obuku radnika. Kompanija je 2013. godine od Mini­starstva odbrane Crne Gore dobila sertifikat za prvi proizvod kodifikovan po NATO standardima, kao i sertifikat za dobijeni entitetski kod NATO-a.

Martex d. o. o. ponosni je nosilac znaka „Dobro iz Crne Gore”, kao i učesnik programa „Kupujmo domaće”, koji realizuju Vlada Crne Gore i Privredna komora Crne Gore. Kompanija posluje u skladu sa ISO 9001: 2015 standardom sistema menadžmenta kvalitetom, a može se pohvaliti i mnogobrojnim nagradama i priznanjima u ovoj branši. U kompaniji ističu da su nagrade koje su dobili u toku tri decenije poslovanja svakako značajne, ali da su im zadovoljstvo kupaca i konzumenata najveća nagrada i motiv da budu još bolji i veći.

Martex konstantno radi na proširenju asortimana suvomesnatih proizvoda, ali i na distribuciji smrznutog svinjskog, junećeg i pilećeg mesa, kako bi se zadovoljile potrebe savremenih potrošača. U kompaniji su otvoreni da podrže ideju povezivanja crnogo­rskog turizma i poljoprivrednih proizvođača, kako bi stranim gostima predstavili svoj brend jedinstvenih suvomesnatih proizvoda. U kompaniji Martex nadaju se da će jednog dana njihova ponuda proizvoda koji čuvaju tradiciju biti prepoznata po kvaitetu i u zemljama Evropske unije.

(Visited 13 times, 1 visits today)