Trgovački lanac koji brine o potrošačima, zaposlenima i zajednici

Misija kompanije jeste da obezbijedi bogatu i raznovrsnu ponudu kvalitetnih proizvoda, konkurentne cijene i prijatan ambijent za kupovinu, da potrošačima i zaposlenima bude prvi izbor, a zajednici pouzdan partner

Kompanija Idea-CG, članica Fortenova grupe, vodeći je trgovački lanac u Crnoj Gori.

Sa brendovima IDEA i Franca, najveći je poslodavac u Crnoj Gori i broji oko 2.600 zaposlenih. Sa 185 prodavnica u svim crnogorskim opštinama predstavlja najrasprostranjeniji trgovački lanac u državi.

Ulaskom u Fortenova grupu 2021. godine kompanija Idea-CG učvrstila je svoju poziciju na tržištu i postala je dio najveće regionalne maloprodajne mreže, koja ima više od 46.000 zaposlenih.

Kompanija Idea-CG orijentisana je na budućnost – ima jasnu viziju da doslje­dnim i odlučnim promjenama, dobrom analizom, detaljnim planovima i ade­kvatnom organizacijom bude prvi izbor kako kupcima tako i zaposlenima. Misija kompanije jeste da obezbijedi široku ponudu proizvoda za potrošače, te da im stručni i motivisani zaposleni pruže najbolju uslugu u ugodnom ambijentu. Uz to, polazeći od toga da su zaposleni njena najveća snaga, kompanija u kontinuitetu unapređuje uslove rada.

Prepoznajući kompaniju Idea-CG kao firmu koja posebnu pažnju posvećuje zadovoljstvu potrošača, Centar za zaštitu potrošača dodijelio joj je sertifikat Fer sa potrošačem, čime je to preduzeće postalo jedini trgovački lanac koji ga posje­duje. Sertifikat se dodjeljuje s ciljem da istakne kompanije koje nude dodatnu vrijednost u oblasti zaštite potrošača.

Kompanija Idea-CG od 2010. do kraja 2023. godine poslovala je pod nazivom Mercator-CG. Od 2014. godine bila je dio Agrokor grupe, jedne od najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi, koja se bavila maloprodajom, proizvo­dnjom i poljo­privredom, i koja je zapošlja­vala preko 60.000 ljudi širom regiona. U skladu sa poslovnom politikom tadašnjeg koncerna Agrokor, kompa­nija Idea-CG 2016. godine uvodi na tržište Crne Gore snažni regionalni brend IDEA – prepoznat kao sinonim za kvalitetnu ponudu svježih proizvoda, za prijatan ambijent i ljubaznu uslugu.

Jedan od najvažnijih poslovnih uspjeha kompanije jeste potpisivanje kupoprodajnog ugovora sa trgovinskim lancem Franca u maju 2023. godine. U septembru 2023. godine završena je posljednja faza kupoprodajne procedure, čime je Idea-CG postala najveći poslodavac u Crnoj Gori. Budući da je Franca lider u oblasti mesa i mesnih prerađevina i respe­ktabilan crnogorski brend, nije bilo sumnje da je poslovna odluka kompanije Idea-CG o partne­rstvu s Francom u najboljem interesu oba preduzeća, kao i potrošača.

Kompanija Idea-CG fokusirana je na nova ulaganja, širenje mreže i jačanje ponude, kao i društveno odgovorne aktivnosti, koje su i do sada predstavljale mjeru njene uspješnosti. Preuzimanje Franca prodavnica bilo je dio strategije razvoja, ali i strateškog opredjeljenja Fortenova grupe da jača regionalnu prisutnost u maloprodaji. Uz snagu Fortenova grupe, ojačani novom energijom trgovinskog lanca Franca, sa jasnim ciljem, kompanija Idea-CG i dalje je usredsređena na rezultate. Idea-CG je sinergijom stručnosti, tehnologija, brendova i drugih resursa obje kompanije, prošlu godinu završila izuzetno uspješno, obezbijedivši sebi još bolju poziciju na tržištu.

Zaposleni su najveća snaga kompanije Idea-CG, pa je jedan od prioriteta stvaranje radnog okruženja u kojem se zapo­sleni osjećaju cijenjeno, podržano i motivisano. Idea-CG tokom 2024. godine uložiće 4,2 miliona eura u poboljšanje uslova rada. Dodatno, sve zaposlene očekuju brojni novi benefiti: praznično darivanje za prvomajske i novogodišnje praznike, kao i regres za godišnji odmor. Osim neda­vnog uvećanja zarada i pomenutih bene­fita, tu su i druge pogodnosti za zaposlene, poput bonusa za rođendan, kao i posebne povoljnosti za zaposlene prilikom plaćanja Super Karticom. Znajući koliko je lijepo, ali i izazovno biti roditelj, Idea-CG obezbijedila je zaposlenima poklone za svako novo­rođenče, poklone za prvi rođendan djeteta, za polazak u školu i za Novu godinu. Osim toga, tu su i mogućnosti za profesionalni razvoj zaposlenih kroz razne seminare, radionice i edukacije.

Kompanija ima i svoj dobrovoljni Fond solidarnosti – u njemu se sakupljaju sredstva koja izdvajaju zaposleni i kompa­nija, a koja se koriste u situacijama kada je zapo­slenima potrebna pomoć.

Osim po bogatom asortimanu, raznovrsnoj ponudi, kvalitetu proizvoda i usluga, kompanija Idea-CG ističe se i po brojnim društveno odgovornim aktivnostima. U pretho­dnom periodu prepoznata je kao pouzdan partner brojnih državnih institucija, nevladinih organizacija, udruženja, klubova i pojedinaca.

Kompanija Idea-CG dobitnica je nagrade za filantropiju Iskra za 2023. godinu, koju dodjeljuje Fond za aktivno građanstvo. To priznanje kompanija je zavrijedila društveno odgovornim aktivnostima koje su imale za cilj unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, podizanje svijesti kod djece o važnosti zaštite životne sredine, kao i podršku društvenom preduzetništvu mladih.

Među brojnim realizovanim projektima i aktivnostima izdvaja se inicijativa Zajedno za idealnu okolinu, koja je imala za cilj da kroz edukaciju o značaju pravilnog odla­ganja otpada, kao i o značaju reciklaže, utiče na pro­mjenu loših i sticanje dobrih navika kod djece i odraslih. O uspješnosti te ekološke akcije najbolje govori podatak da je u njoj učestvovalo 39 ustanova, odnosno 25.349 učenika i učenica, koji su sakupili 67.993 kilograma otpada. Akcija će biti realizovana i tokom 2024. godine.

Posvećenost djeci i mladima nije samo odraz poslovnih strategija – u kompaniji Idea-CG istinski vjeruju da je ula­ganje u buduće generacije ključno za održivi društveni razvoj. Prošle godine Idea-CG podržala je inkluziju djece sa smetnjama u razvoju donacijom štamparije nevladinoj organizaciji „Naša djeca Podgorica”. Kompanija je sponzorisanjem priznanja Social Impact Award zasluženu pažnju posvetila društvenom preduzetništvu, podržavajući mlade preduzetnike u razvoju inovativnih ideja koje imaju pozitivan uticaj na zajednicu.

Kompanija Idea-CG tokom 2023. godine podržala je jedan od najvećih sportskih događaja u Crnoj Gori i učestvovala je u njemu – Podgorica Millennium Run. Podržala je i organizaciju brojnih drugih aktivnosti i događaja koji su imali pozitivan ekfekat na zajednicu i društvo u cjelini: Senior Festa, Dječjeg sajma, Zelenog talasa, košarkaškog turnira 3×3, humanitarne akcije – donacije 500 novogodišnjih paketića Crvenom krstu Crne Gore.

Prepoznajući značaj društveno odgovornog djelovanja, kompanija Idea-CG i u narednom periodu nastaviće svoju misiju stvaranja boljeg i humanijeg ambijenta za sadašnje, ali i za buduće generacije. 

(Visited 9 times, 1 visits today)