Najviši kvalitet IT usluga kao standard u radu

Interactive d. o. o. odnedavno poslovnim partnerima i klijentima nudi iznajmljivanje i održavanje IT opreme, uz plaćanje na mjesečnom nivou

Interactive d. o. o. osnovano je u julu 2020. godine sa ciljem da unaprijedi ponudu na crnogorskom IT tržištu i da pruži paket usluga koje do tada nije bilo moguće dobiti na jednom mjestu, postavljajući najviši kvalitet kao standard u svom radu.

Portfolio kompanije obuhvata projektovanje i sistem integracije kompleksnih IT i komunikacionih sistema, dizajn i integraciju server virtuelizacionih sistema, hiperkonvergentne infrastru­kture, pružanje raznovrsnih usluga implementacije Microsoft infrastrukturnih servisa, mail servisa, Microsoft cloud servisa, isporuku i instalaciju  rješenja za upravljanje štampom i njenu kontrolu, te njihovu optimizaciju prema potrebama korisnika.
Kompanija Interacive bavi se i prodajom različitih opcija hardve­rskih i softverskih rješenja. Kada su u pitanju IT bezbje­dnosna rješenja, kompanija se bavi implementacijom naprednih NGFW firewall sistema, integracijom cybersecurity sistema i sistema za zaštitu računarskih sistema, te održavanjem sistemâ i 24-časovnom tehničkom podrškom firmama.

Pored prodaje IT opreme i usluga sistem integracije, kompanija Interactive bavi se i projektovanjem multimedijalnih sistema – kompleksnih broadcast i audio-video rješenja, video security rješenja, video konferencijskih, te prezentacionih sistema,  njihovom isporukom i puštanjem u rad, kao i obukom korisnika za rad. Interactive  je među rijetkim firmama na tržištu Crne Gore koje imaju ovu paletu usluga u ponudi.
U sklopu kompanije Interactive funkcioniše i Interactive EDUCO centar – sa pažljivo osmišljenim obukama u skladu sa potrebama tržišta i uz praćenje svjetskih trendova na polju IT-a.

Interactive je ponosan na partnerstvo sa renomiranim kompa­nijama: Microsoft, Autodesk, PearsonVue, HP, Cisco, Juniper, DELL, Lexmark, Apple, Fujitsu, Sony, Epson, Sophos, Fortinet, Broadcom, KEMP, Sola­rWinds, Acronis, Veeam, Vmware, Nakivo, Sonos, Vicoustic itd.  Interactive je i  ovlašćeni Lexmark Expert Service Partner za teritoriju Crne Gore. Kompanija Interactive je i zvanični Pearso­nVue testing centar, što klijentima iz Crne Gore omogućava da polažu neki od ispita koje ove ustanove nude. U PearsonVue testing centrima mogu se polagati ispiti za dobijanje među­narodno priznatih sertifikata mnogih poznatih hardverskih i softverskih kuća. Interactive odnedavno poslovnim partnerima i klijentima nudi iznajmljivanje IT opreme (notebook, desktop, MFP, printer, server infrastrukture, te raznih softvera), uz plaćanje na mjesečnom nivou, kao i njeno održavanje, sve prema potrebama klijenta.

Shodno broju zaposlenih, Interactive d. o. o. spada u male kompa­nije, no imajući u vidu komparativne prednosti preduzeća, te znanje i motivisanost tima, odvažno korača uz velike tržišne igrače. I dalje se čvrsto drži osnovnih principa u radu – visok kvalitet usluge, odgovornost i pouzdanost, kao i izreke – nemoguće samo znači da još nijesi pronašao rješenje.

(Visited 19 times, 1 visits today)