Snaga je u svima nama

U cilju jačanja konkurentnosti privrede moramo postići veći stepen opšteg društvenog razumijevanja i podrške, efikasnije otklanjati biznis barijere, unapređivati međusektorsku saradnju, razmjenjivati znanja i usvajati potrebne vještine

Crnogorska privreda, zahvaljujući prirodnim resursima i vrijednim pojedincima, ima velike mogućnosti za razvoj u različitim oblastima – od poljoprivrede i proizvodnje hrane, preko turizma, saobraćaja i energetike, do inovacija i kreativnih industrija.

Privreda stvara ekonomsku i društvenu vrijednost, otvara nova radna mjesta, podiže atraktivnost za ulaganja, plaća poreze i stvara preduslove za funkcionisanje ostalih oblasti u državi i društvu.

Pored stalne potrebe za snaženjem privrede i unapređiva­njem njene konkurentnosti, danas je prisutan i zahtjev da privredna društva obezbijede održivost, pokažu brigu prema zajednici i primjenjuju savremene standarde kada je upravljanje u pitanju. 
Na tom putu brojni su izazovi – od dugotrajnih, sistemskih do svakodnevnih sa kojima se privrednici suočavaju: siva ekonomija, nelojalna konkurencija, nedostatak radne snage, neadekvatna zakonska rješenja, spora naplata potraživanja i često neefikasna javna administracija.

S razlogom kažem da su društveno razumijevanje značaja domaće privrede, međusektorska saradnja, podrška dono­silaca odluka, efikasno uklanjanje biznis barijera, razvoj domaćih proizvoda i usluga, veće učešće žena u biznisu – zapravo permanentna potreba našeg društva i okvir kojem treba da težimo. Bez toga nema privrednog rasta i razvoja niti povećanja životnog standarda građana.

Međutim, realnost i svakodnevica nas opominju. Izvjesno je da se ne razumiju potrebe privrede i da se ne prepoznaju kvaliteti domaćih proizvoda i usluga, a nerijetko izostaje i ekonomski patriotizam, zbog čega se umanjuju ili izostaju brojne koristi za cjelokupno društvo.

Pitamo se često zašto je to tako… Istorijske okolnosti, dru­štveno-politička dešavanja, mentalitetske karakteristike, naslijeđeni obrasci ponašanja – samo su neki od faktora koji su uticali na razvoj privrede i stanje u njoj, uzrokujući različite izazove i diskontinuitet. Stoga nije bilo lako, a nije lako ni danas obezbijediti održive izvore finansiranja, prilagoditi zakonska rješenja i pratiti savremene tehnološke trendove.

Razloge i izgovore ne možemo tražiti u prošlosti – u obavezi smo da stvaramo uslove za jačanje privrede, da planiramo modernu energetsku i saobraćajnu infrastrukturu, smanjujemo uvoz, insistiramo na kontinuiranoj edukaciji i implementaciji standarda koji se odnose na brigu o zaštiti životne sredine i održivi razvoj, na društvenu odgovornost i korporativno upravljanje – a koji se danas nameću kao preduslov privrednog razvoja.

U cilju jačanja konkurentnosti privrede moramo postići veći stepen opšteg društvenog razumijevanja i podrške, efika­snije otklanjati biznis barijere, unapređivati međusektorsku saradnju, razmjenjivati znanja i usvajati potrebne vještine. To je moguće uz veću vidljivost i više razumijevanja privre­dnih tema, znatniji uticaj privrednika na razvojne politike, poboljšanje biznis ambijenta, podizanje svijesti javnosti o značaju privrede i stvaranje preduslova da dualno obrazovanje i rad u privredi postanu opredjeljenje većeg broja građana i građanki.

Sa tim ciljem  Privredna komora Crne Gore pokrenula je projekat odnosno kampanju kreativno naslovljenu Snaga je u svima nama, identifikujući teme o kojima je važno govoriti kako bi se javnost dodatno informisala o značaju i potencijalima naše privrede.

Ključni segmenti kampanje bave se značajem odabira domaćih proizvoda pod sloganom Za naš razvoj – kupujmo naše, kao i afirmacijom ženskog preduzetništva, te isku­stvima vlasnika biznisa.

U ovoj godini nastavljamo još snažnije, u želji da doprinesemo vidljivosti crnogorske privrede, da skrenemo pažnju na domaće proizvode koji zaslužuju veću podršku ne samo Komore nego i Vlade i države. Kada dođemo do tog cilja, onda će i svaki građanin u Crnoj Gori biti dio velikog pokreta u čijoj je osnovi ekonomski i privredni patriotizam.

(Visited 11 times, 1 visits today)