Investicioni ambijent u Crnoj Gori atraktivan sa velikim prostorom za unapređenje

„Najznačajnije za privlačenje novih investicija u ovom periodu je da se obezbijedi prvenstveno politička stabilnost, da se uspostavi i poštuje vladavina prava te da se unaprijedi poslovni ambijent koji mora biti stabilan i predvidiv, posebno kad govorimo o efikasnosti administracije, visini poreskih stopa, donošenju odluka koje mora biti transparentno“, istakao je Mulešković.

Iako generalna poreska politika jeste stimulativna, veliki troškovi i barijere nakon ulaganja još uvijek opterećuju kompletnu privredu Crne Gore, saopšteno je na panel-diskusiji „Investicioni ambijent u Crnoj Gori – kako sa riječi preći na djela?“ koja je organizovana u okviru inicijative Top Business Montenegro 2024.

Ratko Nikolić, osnivač BI Consultinga i glavni analitičar TBM, ocijenio je da o Crnoj Gori Gori kao primamljivoj investicionoj destinaciji možemo govoriti tek onda kad kreiramo takav investicioni ambijent koji će od poslovne zajednice biti potvrđen u praksi kao povoljan i koji će rezultirati ne samo boljim ocjenama u anketama, već i njihovim povećanim i diversifikovanim investiranjem. 

„Takvi rezultati će biti najbolja pozivnica novim stranim investitorima da Crnu Goruprepoznaju kao zanimljivu investicionu destinaciju”, kazao je Nikolić.

Prema riječima Mirze Muleškovića, ekonomskog analitičara koji je bio uvodničarna današnjem panelu, od 2006. godine do danas, investicioni ambijent u Crnoj Gori, kreiran je na način da bude povoljan i  atraktivan za privlačenje stranih investicija. 

„Ipak, i danas, postoji veliko polje za razvoj unutar samog sistema. Najznačajnije za privlačenje novih investicija u ovom periodu je da se obezbijedi prvenstveno politička stabilnost, da se uspostavi i poštuje vladavina prava te da se unaprijedi poslovni ambijent koji mora biti stabilan i predvidljiv, posebno kad govorimo o efikasnosti administracije, visini poreskih stopa, donošenju odluka koje mora biti transparentno“, istakao je Mulešković.

Novica Vuković, ministar finansija u Vladi Crne Gore kazao je da su investitori tokom 2023. godine poslali jasnu poruku da ih interesuje vladavina prava i ambijent koji im pruža sigurne uslove za investicije. 

„Potrebno je prvo napraviti jake institucije. U stalnom smo kontaktu sa svima na tržištu i vrlo brzo reagujemo. Aktivirali smo Agenciju za investicije koja je poput keyaccounta za sve zainteresovane potencijalne investiture”, rekao je Vuković.

On je naglasio da Vlada zajedno sa Ministarstvom finansija preduzima aktivnosti u dijelu kreiranja prostora za nove investicione forme koje kombinuju autoritet javnih institucija i ekspertizu privatnog sektora, ostvarive kroz javno – privatno partnerstvo.

Vuković je istakao i da je u izradi Zakon o strateškim investicijama koji je vrlozahtjevan.

„Biće kroz socijalni dijalog uključeni svi koji budu zainteresovani. Ni jedan zakon neće biti donešen bez dijaloga kako bi svi zajedno učestvovali u kreiranju svih politika”, naglasio je Vuković.

Nina Drakić, predsjednica Privredne komore Crne Gore, istakla je dapodsticanje investicija privatnog sektora zahtijeva stabilne političkei ekonomske uslove, vladavinu prava uz visok stepen garancija i zaštitnih mehanizama za ulagače.

„Podrazumijeva seda moramo imati stimulativan poslovni ambijent, na koji dominantno utiče kvalitet infrastrukture, regulatornog okvira i efikasnost administracije koja ga sprovodi. Crna Gora ima određene olakšice, relativno povoljan poreski sistem, posebno u dijelu oporezivanja rada, ali struktura stranih investicija još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou”, kazala je Drakić. 

Ona je dodala da iz toga razloga osnovni zadatak budućih ekonomskih politika treba da bude definisanje prioritetnih sektora pogodnih za strana ulaganja, kao što su poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka i IT industrija, energetika, i kreiranje podsticajnih mjera i programa podrške koje država u tu svrhu može ponuditi.

Nikola Perišić, član Upravnog odbora Crnogorke komercijalne banke, zadužen za sektor poslovanja sa pravnim licima, kazao je da je dostupnost kreditnih linija komercijalnih banaka u Crnoj Gori, imajući u vidu veličinu tržišta, na nivou zemalja EU. 

„To se ogleda u uslovima koje su banke u stanju da ponude, ali i kroz mogućnosti za podršku projekatima različitih profila, iz svih grana privrede koje funkcionišu u Crnoj Gori. CKB je u velikoj mjeri fokusirana na podršku klijentima i koristimo svaku priliku da budemo dio inicijativa koje jačaju i unapređuju crnogorsku privredu. Pored kreditnih linija koje nudimo, tu smo i kao savjetodavna podrška preduzećima da se prilagode evropskim standardima poslovanja, dodatno prošire svoje kapacitete i postanu konkurentna van granica Crne Gore”, istakao je Perišić.

On je naglasio da jasan i predvidljiv regulatorno-pravni okvir u Crnoj Gori, koji uvažava sugestije banaka, privredne zajednice i svih onih koji žele da se tržišno takmiče uz puno poštovanje svih pravila, jednostavno diktira tempo, razvoj i širenje mogućnosti za još veću podršku privredi od strane komercijalnih banaka.

Aleksandar Mitrović, izvršni direktor Seed Capital Partners, kazao je da je Žičara „Kotor-Lovćen” dodatna potvrda šireg pozitivnog uticaja koji kapitalni projekti ovog tipa imaju na našu cjelokupnu ekonomiju i društvo. 

„Vjerujem da je snažan partnerski odnos investitora i donosilaca odluka ključan kako bi se, na bazi dosadašnjeg iskustva, kreirali modeli za suštinsko uklanjanje prepoznatih biznis barijera koje stoje na putu potpune valorizacije crnogorskih investicionih potencijala”, naglasio je Mitrović.

Zarija Pejović, profesor na Univerzitetu Mediteran, kazao je da Crna Gora postaje sirovinski poligon za zemlje regiona, umjesto da od sirovina koje su dostupne u Crnoj Gori proizvodi svoje proizvode.

„Najviše poštujem investicije kojima se štiti životna sredina i kojima se priroda valorizuje na lijep i prihvatljiv način”, istakao je Pejović i dodao da kako bi se privukle strane investicije mora postojati politička volja, sinhronizacija lokalnih samouprava, Vlade Crne Gore i ostalih važnih faktora na tržištu.

(Visited 358 times, 12 visits today)