Poželjan partner domaćih i stranih investitora

Kompanija je uspješno realizovala veliki broj infrastrukturnih projekata – dalekovodi, trafostanice, javna rasvjeta i rasvjeta tunela, napajanje repetitora mobilnih provajdera i drugo

Kompanija MEZON osnovana je 1992. godine. Osnovna djela­tnost kompanije jeste izvođenje elektroradova na infrastru­kturnim objektima, kao što su objekti javne rasvjete, niskonapo­nska mreža, trafostanice, dalekovodi, elektroinstalacije tunela, uzemljenja, rekonstrukcija hidroelektrana, projektovanje ele­ktroinstalacija jake struje, rekonstrukcija starih i izgradnja novih mjernih mjesta.

Misija preduzeća jeste da profesionalnim radom i saradnjom sa najvećim evropskim kompanijama iz svoje oblasti bude korak ispred zahtjeva domaćih i stranih investitora i krajnjih kupaca odnosno korisnika, i da posvećeno unapređuje radnu atmo­sferu, bezbjednost svojih radnika, kao i zaštitu životne sredine. Vizija kompanije MEZON jeste da kvalitetnim radom, uz poštovanje rokova i zahtjeva partnera, obezbijedi svoj održivi razvoj i da zadrži vodeću poziciju u branši u regionu. MEZON d. o. o. od osnivanja ostvaruje pozitivne poslovne rezultate.

Od male porodične firme sa dva zaposlena MEZON d. o. o. izrastao je u kompaniju sa 35 radnika. Među njima su visoko­obrazovani stručnjaci raznih profila i elektroinstalateri, obučeni za izvođenje najzahtjevnijih elektroinstalacija. Kompanija posje­duje poslovni prostor, magacin i elektroradionicu u Bandićima u Danilovgradu, kao i svu neophodnu mehanizaciju, opremu i alat za kvalitetno izvođenje elektroradova. MEZON d. o. o. uspostavio je integrisani sistem menadžmenta, u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001, MEST EN ISO 14001 i MEST OHSAS 18001. Poseban značaj MEZON d. o. o. posvećuje internim i eksternim obukama koje pohađaju svi zaposleni zbog konstantnog uvođenja novih tehnologija i nove opreme u proizvodnju  i zbog stalnog razvoja softverskih paketa neophodnih za praćenje velikih i složenih projekata.

Kompanija ima dobru saradnju sa mnogim domaćim i regionalnim preduzećima i ovlašćeni je predstavnik renomirane firme Landis Gyr, koja se bavi proizvodnjom brojila, komunikacione opreme i sistema za daljinsko očitavanje i upravljanje. Ima uspješnu saradnju sa Siemensom, a rezultat te saradnje su reko­nstrukcija i modernizacija hidroelektrane Perućica. Distributer je poljske kompanije Emiter, koja se bavi proizvodnjom mje­rno-razvodnih ormara od SMC poliestera. Kompanija je uspješno realizovala veliki broj infrastrukturnih projekata – dalekovodi, trafostanice, javna rasvjeta i rasvjeta tunela, napajanje repetitora mobilnih provajdera i dr. Kruna uspješnog rada kompanije MEZON jeste realizacija projekta unapređenja sistema mjerenja u distributivnom sistemu Elektroprivrede Crne Gore, a kasnije Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, koji je realizovan kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Taj projekat, koji je MEZON d. o. o. realizovao sa njemačkom ko­­mpanijom Regiocom SE, odnosio se na proizvodnju mjerno-­ra­zvodnih ormara i njihovu ugradnju sa pripadajućim radovima na objektima potrošača, kao i na rekonstrukciju niskonaponske mreže. Od decembra 2011. do aprila 2020. godine, kroz tri faze projekta, MEZON d. o. o. ugradio je 305.000 „pametnih brojila”.

U toku 2019. godine MEZON d. o. o. za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, kroz projekat AMM, izvršio je ugradnju brojila sa daljinskom komunikacijom na 1.800 mjernih mjesta srednjonaponske mreže i instalaciju centralnog sistema za upravljanje brojilima. Projekat se sastojao od isporuke i ugra­dnje opreme, softvera za upravljanje, kao i nadzora cjelokupnog sistema sa očitavanjem.
MEZON d. o. o. kroz projekat revitalizacije 10 kV i 0,4 kV elektroenergetske mreže rekonstruisao je i dalekovode Bijela u opštini Šavnik, Slap Zete u opštini Danilovgrad, kao i dalekovode Krute i Mavrijan u opštini Ulcinj.

(Visited 15 times, 1 visits today)