Pouzdan poslovni partner sa vizijom dugoročnog razvoja

E3 Consulting učestvovao je u vodećim projektima u zemlji koji se odnose na izgradnju putne i željezničke infrastrukture, energetske infrastrukture, rudarstvo, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i u projektima u oblasti upravljanja vodama i u oblasti sanacije deponija industrijskog otpada

E3 Consulting d. o. o. posluje na tržištu Crne Gore od 2008. godine. Kompanija pruža usluge biznis konsaltinga, izrade tehni­čke dokumentacije i projekt menadžmenta u oblasti energetike, ekologije i ekonomije. E3 Consulting čini tim projekt menadžera, inženjera, specijalista životne sredine i ekonomskih analitičara. Sa svojim timom i širokom mrežom saradnika, E3 Consulting prepoznat je kao profesionalan i pouzdan poslovni partner sa vizijom dugoročnog razvoja zasnovanog na principima održivog razvoja, slobodnog tržišta, inovacija i preduzetničkih inicijativa.
Biznis konsalting, tehnička podrška, studije procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, te projekt menadžment u oblasti ene­rgetike, usmjereni su ka ključnim energetskim projektima koji se rea­lizuju u Crnoj Gori, kao što su: izgradnja dalekovoda 400kV Lastva–Čevo, vje­tropark „Možura”, vje­tropark „Gvozd”, ekološka rekonstrukcija Termoele­ktrane „Pljevlja”, modernizacija hidroele­ktrane „Perućica”, projektovanje i izgra­dnja solarnih ele­ktrana. E3 Co­­nsulting posvećen je i programima edukacije javnosti u oblasti pravedne ene­rgetske tranzicije u Crnoj Gori.
U oblasti ekologije E3 Consulting pruža usluge izrade proje­ktne dokumentacije i studija životne sredine po nacionalnim i sta­ndardima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, WB, KfW, EIB) u ključnim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana, kao i monitoringa životne sredine u konstru­kcionoj i postkonstrukcionoj fazi. Tome svjedoči učešće E3 Consu­ltinga u vodećim infrastrukturnim projektima u zemlji, kao što su: izgradnja auto-puta „Bar-Boljare”, reko­nstrukcije regionalnih puteva Danilovgrad–Podgorica, Rožaje–Špiljani, Tivat–Jaz, Pljevlja–Mihajlovica, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, rekonstrukcija željezničke infrastrukture (tuneli, mostovi, kosine), projekti u oblasti rudarstva, sanacija crnih ekoloških tačaka – deponija industrijskog otpada na teritoriji Crne Gore, irigacioni sistemi i rekonstrukcije regionalnih puteva u Sjevernoj Makedoniji.
Upravljanje otpadom je jedna od oblasti u okviru koje E3 Consulting realizuje projekte, fokusirajući se na rješavanje pitanja otpada u Crnoj Gori, o čemu svjedoče sljedeći projekti – Studija izvodljivosti za pretvaranje deponijskog gasa u električnu energiju na deponiji „Možura” u Baru, Studija idejnog rješenja sanacije odlagališta komuna­lnog otpada „Mislov do” u Nikšiću, kao i projekat integrisanog upravljanja otpadom i prevencije morskog otpada na Zapa­dnom Balkanu.
E3 Consulting posvećen je edukaciji biznis sektora kroz podizanje svijesti o zaštiti životne sredine, o društvenoj odgovornosti i savjesnom korporativnom upravljanju (ESG), ali je posvećen i radu sa najmlađim generacijama osnovaca kroz projekat „Zeleni prstići”, kako bi najmlađi stekli znanja o očuvanju životne sredine.
U oblasti ekonomije E3 Consulting usmjeren je ka realizaciji istraživanja i analiza u oblasti zelene i plave ekonomije. Rea­lizovani su brojni projekti u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama (UNDP, WB, GIZ) i biznis zajednicom.
Od 2019. godine E3 Consulting uz licencu za projektovanje i izvođenje razvija oblast inženjeringa i fokusira se na oblast upravljanja vodama i projektovanje u hidrotehnici. Kompanija pruža usluge izrade tehničke dokumentacije hidrotehničkih instalacija, kao što su gradski sistemi vodosnabdijevanja, sistemi otpadnih voda, kao i izrada tehničke dokumentacije hidrotehničkih instalacija objekata za potrebe domaćih i stanih investitora.

(Visited 20 times, 1 visits today)