Usluge najvišeg kvaliteta za klijente širom svijeta

U kompaniji BDO vjeruju u integritet i poštenje, znanje, preuzimanje lične odgovornosti, partnerski odnos sa klijentima i uzajamnu podršku. Kompanija pruža usluge revizije, poslovnog savjetovanja, računovodstvene i usluge outsourcinga domaćim i stranim investitorima.

BDO International Limited jedna je od pet najvećih globalnih revizorsko-računovodstvenih mreža. Osnovana je 1963. godine. Firma BDO International ima preko 1.800 kancelarija u 167 zemalja svijeta i priznata je od svih međunarodnih finansijskih institucija – Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog  fonda, Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i drugih.

BDO širom svijeta ima preko 111.000 zaposlenih. U poslovnoj 2022. godini kompanija BDO International dostigla je prihod od 12,8 milijardi dolara. Zahvaljujući zaposlenima i infrastrukturi, kompanija BDO International sposobna je da klijentima širom svijeta obezbijedi usluge najvišeg kvaliteta u oblasti revizije, propisa, poreza, konsaltinga, procjena, spajanja, restrukturiranja i strategijskih alijansi. Na inicijativu kompanije BDO Srbija, a u saradnji sa iskusnim crnogorskim stručnjacima, u Podgorici je u martu 2011. godine osnovano Društvo ograničene odgovornosti BDO Crna Gora.

BDO Crna Gora ima 15 saradnika u kancelariji u Podgorici i spada u revizorske i konsultantske firme koje ostvaruju najbrži rast na tržištu. Kompanija pruža usluge revizije, poslovnog savjetovanja, računovodstvene i usluge outsourcinga domaćim i stranim investitorima.

BDO Crna Gora ima mogućnost korišćenja tehnologije, metodologije, baze podataka i znanja kompanije BDO International. Uz to važno je i bogato iskustvo zaposlenih i njihovo odlično poznavanje lokalnih propisa i poslovnog okruženja.

Cilj je da se klijentima pruže raznovrsne usluge visokog kvaliteta – u skladu sa zahtjevima savremenog poslovanja.

Vizija kompanije jeste da bude vodeća u pružanju profesionalnih usluga u svojoj oblasti. Njena misija jeste pružanje kvalitetnih usluga klijentima, ali i stvaranje posebnog ambijenta za svoje zaposlene – važan je kvalitet profesionalnih usluga koji odgovara potrebama tržišta.

U kompaniji BDO vjeruju u integritet i poštenje, znanje, preuzimanje lične odgovornosti, partnerski odnos sa klijentima i uzajamnu podršku. Integritet i poštenje podrazumijevaju otvorenost i razborito rasuđivanje, profesionalizam, povjerenje i iskrenost u poslovnim odnosima. Znanje podrazumijeva neprestano učenje i usavršavanje, te poznavanje zakonskih propisa, metodologije, novih vještina i tehnologija. Preuzimanje lične odgovornosti, kako navode u kompaniji, odnosi se na stav da su svi ravnopravni i da se priznaju sposobnosti svakog pojedinca. Partnerski odnos sa klijentima počiva na stavu da je odnos kompanije prema klijentima više od običnog poslovnog odnosa. Cilj kompanije jeste da razumije klijente i njihovo poslovanje u cjelini, da ih razumije prije svega kao ljude i da izgrađuje dugoročne veze zasnovane na obostranom poštovanju i povjerenju. Uzajamno povjerenje (podrška), kao jedna od vrijednosti kompanije BDO, podrazumijeva uvažavanje i poštovanje klijenata i njihovih prioriteta. Zato u kompaniji imaju posebno razvijene etičke principe u pogledu razmjene informacija i uzajamnih konsultacija sa klijentima.

Jedan od principa na kojima BDO mreža razvija svoju poslovnu strategiju ogleda se i u maksimi „Ono što je važno Vama, važno je i nama”. Ono po čemu se BDO izdvaja od sličnih kompanija i mreža na tržištu jeste usredsređenost na klijente, insistiranje na razumijevanju posebnosti svakog klijenta, dostupnost zaposlenih i njihova posvećenost identifikovanju i razumijevanju potreba klijenata, a onda i adekvatan odgovor zaposlenih za sve prioritete i rokove klijenata.

(Visited 24 times, 1 visits today)