Briga o zdravlju kao motiv i najsnažniji imperativ

Kao dio regionalne grupacije BMS, Apoteka BENU je dio i PHOENIX grupe, najveće evropske veledrogerije, čije je sjedište u Njemačkoj u Manhajmu, i koja je aktivna u 27 zemalja

Privatna zdravstvena ustanova Apoteka BENU posluje na tržištu Crne Gore od 2017. godine. Sjedište ustanove je u Podgorici, ima 35 apoteka i 165 zaposlenih.
Brend BENU jedan je od najvećih evropskih apotekarskih brendova. Njegov dolazak na tržište Crne Gore, putem akvizicija lokalnih apoteka, značio je ne samo dalje unapređenje apotekarskog poslovanja i razvoj farmaceutske usluge već i uvođenje inovacija, liderski pristup u razvoju, a time i brži razvoj farma­ceu­tskog tržišta u cjelini. Cilj je bio i ostao – zadovoljni pacijenti i kupci i ispunjenje njihovih očekivanja.
Apoteka BENU sa veleprodajom Farmegra, koja snabdijeva gotovo sve apoteke u zemlji i aktivno sarađuje sa institucijama i drugim učesnicima u zdravstvenom sistemu, i kompanijom Evropa Lek Pharm, koja se bavi zastupničkim programima, čini PHOENIX grupu Crne Gore. Na ovaj način obuhvaćeni su svi segmenti farmaceutskog poslovanja i lanca snabdijevanja – od proizvođača ljekova do pacijenta.
Kvalitet je imperativ koji se u farmaceutskom poslu podrazumijeva jer se radi sa proizvo­dima koji utiču na bezbjednost ljudi. Slogan apoteke BENU jeste We deliver health, a znači da su u ustanovi posvećeni tome da pravi lijek stigne u pravo vrijeme tamo gde je najpotrebniji.
Kao dio regionalne grupacije BMS, Apoteka BENU je dio i PHOENIX grupe, najveće evropske veledrogerije, čije je sjedište u Njemačkoj u Manhajmu, i koja je aktivna u 27 zemalja. Jedna od odlika PHOENIX grupacije jeste standa­rdizacija u operacijama i procesima. Taj pristip primijenjen je i u Crnoj Gori, prije svega u distribuciji i skladištenju robe, ali i u razmjeni znanja i iskustva. Apoteka BENU od početka rada imala je podršku ostalih kompanija iz grupacije u pri­mjeni iskustava koja su na drugim tržištima pružala pre­dnost u odnosu na konkurenciju.
BENU apoteke odlikuje nov i moderan pristup u sprovođenju farmaceutske usluge sa naglaskom na zaštiti zdravlja i prevenciji zdravstvenih problema. Apoteke su kombinacija svedene forme, komfora i topline, što stvara jedinstven osjećaj udobnosti i dobrodošlice. Svakom korisniku se pristupa sa aspekta specifičnosti potreba, a u skladu sa dobrom farmaceutskom praksom.
Današnjim kupcima važno je da se osjećaju slobodno i da imaju pravo na izbor. Oni žele i imaju potrebu da razumiju, a farmaceuti BENU apoteka na raspolaganju su im da profesionalno i s pažnjom odgovore na svaki upit i interesovanje.
Danas je farmaceut u apoteci najdostupniji zdravstveni profesionalac i zato se u Apoteci BENU trude da svakim danom podižu ljestvicu znanja i kompetencija svojih zapo­slenih. U ustanovi su svjesni da su im zaposleni najdragocjeniji resurs, ali i toga kakva su očekivanja pacijenta. Zato ulažu u edukacije zaposlenih, prate trendove i struku, koja je u periodu Covid pandemije bila pod izuzetnim pritiskom, ali je i tada uspješno odgovarala na potrebe i zadatke koji su bili pred njom.
U Apoteci BENU smatraju da jedino na taj način mogu s pacijentima izgraditi povjerenje i lojalnost. Zdravlje za zaposlene u Apoteci BENU nije samo riječ – to je posao koji su izabrali i kome su posvećeni.

(Visited 15 times, 1 visits today)