Ugled građen na kvalitetu

Zetagradnja je do danas izgradila i na tržištu realizovala više hiljada poslovno-stambenih jedinica i drugih građevinskih objekata. Kompanija je u isto vrijeme investitor i izvođač svojih objekata – stanovi, apartmani, depandansi, hoteli, poslovni prostori, skladišni terminali, trgovi, garažni prostori, enterijeri i slično

Kompanija Zetagradnja osnovana je 1998. godine u Podgo­rici. Osnovna djelatnost društva obuhvata projektovanje, reviziju, izgradnju, nadzor i tehnički prijem objekata, a u manjem obimu i pružanje usluga drugim pravnim licima. Zetagradnja je u isto vrijeme investitor i izvođač svojih objekata – stanovi, apartmani, depandansi, hoteli, poslovni pro­stori, skladišni terminali, trgovi, garažni prostori, enterijeri i slično. Zetagradnja je od dana osnivanja do danas izgradila i na tržištu realizovala više hiljada poslo­vno-stambenih jedinica i drugih građevinskih objekata.    
Zetagradnja zapošljava 60 visokoobrazovanih radnika, koji se stalno profesionalno usavršavaju prateći savremene tre­ndove poslovanja, što sigurno i najviše doprinosi znatnim poslovnim rezultatima koje preduzeće bilježi konstantno od svog osnivanja. Za potrebe izgradnje svih faza objekta Zetagradnja ima dugoročne ugovore sa podizvođačima, čija operativa broji i do 1.000 radnika.    

Razvojna politika preduzeća zasniva se na organizaciji poslovanja na savremenom nivou, kadrovskom ospo­sobljavanju svih profila, preciznoj analizi tržišta, njegovanju posebnih odnosa sa dobavljačima, kupcima, ali i konkurencijom, ulaganju u tržišno opravdane inve­sticije, i to sve u skladu sa održivim razvojem, poštujući ekološke vrijednosti. Osnovna načela poslovanja  preduzeća jesu dobro planirana ulaganja, visok kvalitet proizvoda i poštovanje rokova.Preduzeće uživa veliki ugled u svojoj branši u Crnoj Gori, svrstavajući se u sam vrh kada su domaće kompa­nije u pitanju, na osnovu čega je odlučeno da se oproba i na tržištu  regiona, pa tako posluje u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini.

U skladu sa svojim programskim smjernicama, koje se odnose na kadrovsku politiku, Zetagradnja danas raspolaže odgovarajućim brojem inženjera različitih kvalifi­kacija, koji posjeduju licence potrebne za realizaciju svih faza građevinskog projekta. Taj kadar osposobljen je i za reviziju projektne dokumentacije. U tu grupu stručnjaka spadaju arhitekte i inženjeri građevinske struke zaduženi za konstru­kciju, statiku, elektro i hidro radove, uređenje terena, maši­nske instalacije, zaštitu životne sredine itd. Ovako širok spektar kadrova omogućuje samostalnost u projektovanju svih faza, što direktno doprinosi efikasnosti na nivou izrade cijelog projekta.
Zetagradnja i njen kadar pored licenci za projektovanje imaju i licence za rukovođenje gradilištima na nivou glavnog izvođača radova, da obavljaju nadzor na izvođenju građevinskih i zanatskih radova i da vrše tehnički prijem izgrađenih objekata. U pitanju je savjestan i odgovoran kadar, koji strogo vodi računa o savremenim standardima u građevinarstvu, poštovanju rokova i kvalitetu radova, o bezbjednosti gradilištâ i njihovom uticaju na životnu sredinu. Kompanija posjeduje svu potrebnu građevinsku mehanizaciju: kranove, bagere, transportna vozila i ostale građevi­nske mašine.


Zetagradnja kao investitor i izvođač svojih objekata prve­nstveno se bavi izgradnjom poslovno-sta­mbe­ni­h objekata. Svoju ponudu bazira ugla­vnom na temeljnom istraživanju zahtjeva tržišta. Ispituju se i biraju novi materijali i nova oprema, kako domaćih tako i među­narodnih proizvođača. Sadržaji objekata podređuju se zahtje­vima kupaca. Struktura i kvalitet poslovnih i stambenih jedinica namijenjeni su svim tržišnim segmentima, pa su u ponudi visoko luksuzni objekti u ekskluzivnim zonama Podgo­rice i crnogo­rskog primorja, ali i pristupačne jedinice sta­ndardnog kvaliteta u zonama van strogog centra grada. To su i grupe objekata koje čine uređene blokovske cjeline, sa više stotina, pa i preko hiljadu posebnih sadržaja. Njihova posebnost se ogleda u podzemnim garažnim prostorima, uređenim zelenim površinama, internim saobraćajnicama, manjim trgo­vima, pažljivo osmi­šljenim sadržajima poslovanja, od onih komercijalnih i sportskih pa do kulturnih. Dakle, te blokovske cjeline imaju sve ono što jedan savremeni poslo­vno-stambeni blok treba da sadrži u cilju kvaliteta i komfora življenja i poslovanja.
Danas je u Crnoj Gori aktuelno ulaganje u turističke sadržaje, posebno one hotelskog tipa – od kondo i apart hotela, pa sve do hotela sa četiri i pet zvjezdica. U tu svrhu Zetagradnja posjeduje više atraktivnih lokacija na crnogo­rskom primorju i u zimskim centri­­ma – u Petrovcu, Budvi, Ulcinju, Kotoru, Kolašinu i Baru, gdje će biti izgrađeni objekti za stanovanje, apartmani i hoteli.

Takođe, Zetagradnja ima iskustva u izgradnji tržnih centara – izgrađen je vrlo moderan i luksuzan TC „Piramida” u strogom centru Mostara. S obzirom na rastući trend otvaranja tržnih centara u svim većim gradovima, plan ove ko­­mpanije jeste da i u toj oblasti nastavi sa ulaganjima. U Zetagradnji posebno ističu i popularni podgorički ugostite­ljski objekat „Imanje Knjaz”, čija je dogradnja u toku, a nakon koje će postati još prepozna­tljiviji ugostiteljko-rekreativni centar Podgorice.

Veliku pažnju Zetagradnja posvećuje kvalitetnom i savremenom uređenju enterijera u svojim obje­ktima. Mlad i kreativan kadar firme veoma uspješno je uređivao enterijere penthausa, ambasada, stranih kulturnih centara, ugostite­ljskih objekata, medicinskih objekata, Telenorovu poslovnu zgradu,  kao i mnoge druge manje komercijalne pro­store. Zetagradnja za potrebe svojih objekata po pravilu gradi i podzemne garaže, i to na više nivoa, čime rješava nedostatak parking mjesta. Zetagradnja u okviru svoga poslovanja pruža usluge i drugim subjektima – na primjer uslugu uređenja gradskih površina. Značajniji projekti bili su i reko­nstrukcije Trga republike u Podgorici, Ulice Slobode, Bokeške i Vučedolske ulice, niza manjih parko­vskih površina sa mobilijarom, gradskih fontana i sl. Pored toga, za potrebe preduzeća „Zetatrans” izgrađen je kamionski i carinski terminal, sa preko 300 parking mjesta i nizom pratećih objekata u funkci­­ji­ terminala.

(Visited 24 times, 1 visits today)