Izvrsni poslovni rezultati vrijedni su pažnje i izuzetno sam ponosna što Top Business Montenegro inicijativa ima zadatak da na dostojanstven način šalje poruke o uspje­sima koji zaslužuju prepoznavanje u određenom poslo­vnom periodu. Osnovani na principima transparentnosti, objektivnosti, mjerljivosti i konzistentnosti, naši standardi osiguravaju da svako dostignuće bude pravilno vrednovano i prezentovano javnosti.

U digitalnom dobu, u kojem se info­rmacije šire brzinom svjetlosti, tačnost je ključna. Zato je neophodno da se svaka tvrdnja o uspjehu temelji na provjerljivim činjenicama. Ovo pomaže u očuvanju transparentnosti i istinitosti, što je temelj našeg poslovanja. Međutim, tanka je linija između pravilnog isticanja uspjeha i prelaska granice dobrog ukusa.
Samopouzdanje u komunikaciji o sopstvenim uspjesima važno je i neophodno. Ako su rezultati izuzetni ili ako smo kreirali proizvod, odnosno poslovni koncept koji može kori­stiti cijeloj poslovnoj zajednici, važno je da o tome govo­rimo. No, isto tako bitno je kako to činimo. Pronalaženje pravog balansa između samopouzdanja i pretjerivanja suštinski je važno za očuvanje reputacije.

Warren Buffett, investitor i biznis guru, savjetuje: „Potrebno je 20 godina da se izgradi reputacija i samo pet minuta da se uništi. Ako o tome razmislite, postupaćete drugačije.” Ove riječi treba da budu vodilja u komunikacijama i da konsta­ntno podsjećaju da su inte­gritet i autentičnost ključni za održavanje povjerenja klijenata i poslovne zajednice.

U današnjem svijetu, u kojem samohvala tako lako preovladava, moramo se usprotiviti pretvaranju našeg društva u ono koje slavi „selfiš” pristup. Moramo ukazati na lažni sjaj  nametnutog pro­sjeka. Poslovna dostignuća treba prezentovati sa mjerom, izbje­gavajući pretjerivanja koja mogu dovesti do negativnih posljedica. Integritet, transpa­rentnost i autentičnost treba uvijek da budu u srcu naše poslovne komunikacije.

 

 

(Visited 14 times, 1 visits today)