Partner svjetskih brendova i najveći logistički provajder

Savremena softverska rješenja, snažna infrastruktura (distributivni i cross dock centri), visoko razvijena distributivna mreža, kao i stručan i obrazovan kadar čine DTS pouzdanim logističkim partnerom renomiranih svjetskih i regionalnih kompanija

Kompanija Delta Transportni Sistem (DTS), osnovana 2008. godine u Beogradu, specijalizovana je za pružanje logističkih usluga. Nakon 15 godina predanog rada lider je na tržištu, koji svojim klijentima nudi spektar logističkih usluga – drumski, zbirni, avio i kontejnerski transport, špediciju i carinjenje, deklarisanje i kopakovanje, kao i 4PL usluge, koje obuhvataju praćenje robe u realnom vremenu, integrisano upravljanje zalihama robe i stanjem u skladištima.

Savremena softverska rješenja, snažna infrastruktura (distributivni i cross dock centri), visoko razvijena distributivna mreža, kao i stručan i obrazovan kadar čine DTS pouzdanim logističkim pa­­rtnerom renomiranih svjetskih i regionalnih kompanija. 
Prateći potencijal tržišta, DTS je od 2016. godine otvarao ko­­mpanije širom regiona – u Crnoj Gori (Podgorica), Bosni i He­rcegovini (Banja Luka i Sarajevo), Sloveniji (Ljubljana) i Hrvatskoj (Zagreb). Krajem 2022. godine otvorene su nove kancelarije ko­­mpanije DTS CG u Podgorici, čime je započeo rad sektora špedicije i proširen portfolio usluga koje se nude klijentima na tržištu.

Pružajući servise međunarodnog i domaćeg drumskog transpo­rta, skladištenja i 3PL distribucije, kao i avio-kontejnerskog transporta i špedicije, DTS nastoji da omogući cijeli spektar logističkih usluga svojim partnerima u regionu. Veliki broj mu­ltinacionalnih kompanija prepoznao je kvalitet DTS-a, koji će i u 2024. godini nastaviti da se razvija otvaranjem novih tržišta – u Albaniji i u Sjevernoj Makedoniji.

DTS neprekidno osluškuje potrebe klijenata i tržišta. Kompanija je početkom 2023. godine proširila portfolio usluga koje nudi klijentima. Investicijom vrijednom deset miliona eura prošireni su skladišni kapaciteti u Distributivnom centru Nova Pazova na ukupno 38.000 paletnih mjesta. Sa novim kapacitetom od 12.000 paletnih mjesta u kontrolisanom temperaturnom režimu, DTS se pozicionirao kao najveći logistički provajder u regionu u domenu hladnog lanca i kao partner svjetski poznatih bre­ndova ove industrije.

Lidersku poziciju u oblasti poslovanja u regionu DTS potvrđuje i kroz poslovanje u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i sertifikatima. U maju 2023. godine DTS je dobio TAPA (Transpo­rted Asset Protection Association), sertifikat najvišeg ranga, kojim se garantuje bezbjedan i siguran transport robe visoke vrijednosti. Na taj način kompanija je nastavila sa kontinuiranim unapređenjem poslovanja i usluga, dok je transportni kvalitet podignut na još viši nivo.

DTS klijentima nudi transport vozilima različitih temperaturnih režima i različite nosivosti – puni i parcijalni utovari, automotiv biznis, ekspres pošiljke, a u ponudi je i organizacija zbirnog prevoza i prevoza manjim vozilima. DTS pruža i usluge transporta svih vrsta tereta – komercijalne robe, opasne robe (ADR), lako kvarljive robe, rasute i vangabaritne robe.
Kao direktan agent brodskih kompanija i ekskluzivni agent logističke kompanije C. H Robinson, DTS omogućava kontejnerski prevoz punih (FCL) i zbirnih (LCL) pošiljki iz svih djelova svijeta za sve vrste tereta, kao i za robu koja zahtijeva specijalne temperaturne režime (FRIGO kontejneri). Kompanija DTS, kao direktan agent svih aviokompanija koje lete iz Beograda, a kroz partnersku pokrivenost i svih aerodroma svijeta, pruža mogućnost transporta robe od aerodroma do aerodroma ili od vrata do vrata svuda u svijetu.

U saradnji sa vodećim regionalnim željezničkim operaterima i svojim partnerima širom Evrope, DTS organizuje željeznički tranport uz obezbjeđivanje najpovoljnijih uslova i cijena prevoza na cjelokupnoj transportnoj ruti.
DTS kompanija ima na raspolaganju dva distributivna centra – u Podgorici i u Novoj Pazovi. Paletni kapaciteti u Podgorici nude čuvanje robe u različitim temperaturnim režimima od 0°C do 15°C, dok oni u Novoj Pazovi imaju mogućnost čuvanja robe u pet temperaturnih režima – od -22°C do +25°C.

DTS tim čine veoma iskusni, ali i mladi eksperti iz svih oblasti logistike i transporta. Požrtvovan tim vrijednim radom, ljubavlju prema poslu, uz stalnu težnju za unapređenjem i inovacijama, garantuje najviši kvalitet usluga koje se pružaju klijentima.

(Visited 9 times, 1 visits today)